CTE – Common Table Expressions Issue

Rendte ind i et mindre, ikke så vel dokumenteret, problem i dag da jeg ville anvende Common Table Expressions (CTE) i et T-SQL testscript. Min konstruktion var som følger: DECLARE @Count AS INT  WITH EmployeesWithSameBirthDate ( ID, [Count] ) AS ( SELECT dbo.HumanResources.Employee.EmployeeID , COUNT( dbo.HumanResources.Employee.BirthDate ) AS [Count] FROM dbo.HumanResources.Employee  GROUP BY dbo.HumanResources.Employee.EmployeeID  HAVING […]