Julian Date og supplementsmånede

Jeg sad og skimmede nettet for smarte tricks til en tidsdimension i et datawarehouse. Jeg faldt over følgende indlæg: http://dylanwan.wordpress.com/data-warehouse-design/design-tip-1-key-for-the-date-dimension/ og fandt det egentlig meget interessant, lige indtil jeg stødte ind i kravet: supplementsmånede. Jeg kan ikke rigtig se, at man kan løse dette krav med en konvertering af date til julian hvor man samtidig håndterer […]

CTE – Common Table Expressions Issue

Rendte ind i et mindre, ikke så vel dokumenteret, problem i dag da jeg ville anvende Common Table Expressions (CTE) i et T-SQL testscript. Min konstruktion var som følger: DECLARE @Count AS INT  WITH EmployeesWithSameBirthDate ( ID, [Count] ) AS ( SELECT dbo.HumanResources.Employee.EmployeeID , COUNT( dbo.HumanResources.Employee.BirthDate ) AS [Count] FROM dbo.HumanResources.Employee  GROUP BY dbo.HumanResources.Employee.EmployeeID  HAVING […]