Setting the maximum allowed memory consumption by Analysis Services

Here follows the step to find where to change the settings for LowMemoryLimit, TotalMemoryLimit and other memory related properties of the SQL Server Analysis Services instance. Fire up your SQL Server Management Studio, and right-click the server and select ‘properties’ Then check the ‘Show Advanced (All) Properties’ and you’ll see al available properties, like this […]

Reporting Services og lokal Domain Controller issue

Problem: Jeg havde forleden den førnøjelse, at installere en Domain Controller lokalt på det udviklingsmiljø vi arbejder på. Vi har måtte troppe op med egen server, da kunden ikke kunne afse serverkraft til et udviklingsmiljø. Så maskinen står altså i et domæne vi ikke rigtig kan kontrolere. Reporting Services, og i særdeleshed rsreportserver.config, håndterer det ikke så elegant som man kunne have ønsket sig. Servicen kører, i vores tilfælde, under kontoen Network Services, som erstattes i det øjeblik Domain Controlleren bliver installeret. Kontoen får altså tildelt en ny SID. Problemet opstår fordi Reporting Services registrerer SID’en på Network Services, som jo erstattes. […]

Server og database collation clasher i sikkerhedsindstillingerne for en bruger

Tænkte jeg lige ville dokumentere hvilke skridt der skal til, for at reproducere en lidt underlig fejl i SQL Server Management Studio 2008 (SSMS). Setup: Serveren er sat op med collation: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS Databasen er oprettet med collation: Danish_Norwegian_CI_AS Login er oprettet med default sprog: Engelsk Database bruger er oprettet med collation: Danish_Norwegian_CI_AS Følgende skridt vil reproducere fejlen: […]

Competing for a free seat on Internals and Performance class by SQLSkills

I’ve been following Paul Randals blog for quite some time now, and it never ceases to amaze me the ideas and information he puts out there. Reading the latest blog post, where SQLSkills.com is offering a free seat on one of their master classes (http://www.sqlskills.com/Master1-Dallas-20110221.asp), was a new kind of amazement. The opportunity to actually […]