Kontinuerlig liste af datoer i SQL Server 2005

Vil lige henlede interesserede på denne blog hvor der er et ret nyttigt SQL-script til at generere en kontinuerlig liste af datoer. Med andre ord en periodetabel.

    1 with mycte as

    2 (

    3     select cast(‘1900-01-01’ as datetime) DateValue

    4     union all

    5     select DateValue + 1

    6     from    mycte   

    7     where   DateValue + 1 < ‘2050-12-31’

    8 )

    9 select DateValue

   10 from    mycte

   11 OPTION (MAXRECURSION 0)

Loading