Kontinuerlig liste af datoer i SQL Server 2005

Vil lige henlede interesserede på denne blog hvor der er et ret nyttigt SQL-script til at generere en kontinuerlig liste af datoer. Med andre ord en periodetabel.     1 with mycte as     2 (     3     select cast(‘1900-01-01’ as datetime) DateValue     4     union all     5     select DateValue + 1     6     from    mycte        7     where   DateValue + 1 […]