Pct af totalen

Et eksempel på hvordan man kan beregne pct. af totalsalg og pct af salget på niveauet over det aktuelle. WITH MEMBER [Measures].[Pct of total] AS ‘SUM( {[Product].CurrentMember}, [Measures].[Unit Sales]) /SUM( {[Product].DefaultMember}, [Measures].[Unit Sales])’, FORMAT_STRING=’#0.00%’ MEMBER [Measures].[Pct of parent total] AS ‘IIF( [Product].Parent <> NULL, SUM( {[Product].CurrentMember}, [Measures].[Unit Sales]) /SUM( {[Product].Parent.Children}, [Measures].[Unit Sales]), 1)’, FORMAT_STRING=’#0.00%’ SELECT […]

Kumulative værdier

Her ses et eksempel på hvordan man beregner kumlative værdier over en periode

Pct af total

Dette MDX eksempel viser hvordan man kan beregne den aktuelle pct af total salget, og pct af total salget for niveauet over det aktuelle.

Den absolutte værdi

Her er et eksempel på hvordan man beregner den absolutte værdi af et givent Measure. Code Block WITH  MEMBER [Measures].[Neg Profit] AS ‘-1 * [Measures].[Profit]’  MEMBER [Measures].[Abs Profit] AS ‘ABS([Measures].[Neg Profit])’ SELECT  {[Measures].[Neg Profit], [Measures].[Abs Profit]} ON COLUMNS,  NON EMPTY DESCENDANTS( [Customers] ) ON ROWS FROM [Sales]