SSMS Quick Tip

If you ever need to test Analysis Services roles, you can easily do so either by browsing the cube or by means of a query. When browsing a cube through SQL Server Management Studio (SSMS) or Bisuness Intelligence Developer Studio (BIDS), you can select one or more roles to be enforced on data, by clicking the little […]

Julian Date og supplementsmånede

Jeg sad og skimmede nettet for smarte tricks til en tidsdimension i et datawarehouse. Jeg faldt over følgende indlæg: http://dylanwan.wordpress.com/data-warehouse-design/design-tip-1-key-for-the-date-dimension/ og fandt det egentlig meget interessant, lige indtil jeg stødte ind i kravet: supplementsmånede. Jeg kan ikke rigtig se, at man kan løse dette krav med en konvertering af date til julian hvor man samtidig håndterer […]