Server og database collation clasher i sikkerhedsindstillingerne for en bruger

Tænkte jeg lige ville dokumentere hvilke skridt der skal til, for at reproducere en lidt underlig fejl i SQL Server Management Studio 2008 (SSMS).

Setup:
Serveren er sat op med collation: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Databasen er oprettet med collation: Danish_Norwegian_CI_AS
Login er oprettet med default sprog: Engelsk
Database bruger er oprettet med collation: Danish_Norwegian_CI_AS

Følgende skridt vil reproducere fejlen:

1. Se properties for server-login:

2. Klik User Mapping

3. Klik Securables

4. Observer fejl:

Cannot resolve the collation conflict between “Danish_Norwegian_CI_AS” and “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” in the UNION operation. (Microsoft SQL Server, Error: 468)

MS burde måske nok have været dette scenarie igennem, med en server sat op med én collation og databasen med en anden.

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.