Programming

AMO DimensionPermission laver unoder under deploy

Stødte på et underligt scenarie, jeg mener jeg vil gemme og dele med andre der måske er lige så uheldige at rende ind i det.
Ved at fjerne alle dependencies på en rolle i SSAS 2008 gennem AMO, bliver det umuligt at sætte nye dependencies og den lidt mere mystiske, at deploye en ny (den samme) database fra Visual Studio.
Workaround er at omdøbe kuben på SSAS instansen, for derefter at deploye igen. Voila.
Deploy overskriver den nyligt omdøbte database, fikser de fejl der måtte være og re-omdøber igen databasen.

Man kunne interessere sig for et trace på hvad der sker under omdøbningen!?

Share this post

About the author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: