Copy Source As HTML

Har længe ville lave en post for at gøre opmærksom på dette fantastiske lille tool: CopySourceAsHtml (CSAH), der er en add-in til MS VS 2005 som gør at man kan kopiere kode (inkl linie numre, formatering og hele pivtøjet) til HTML. Det virker også fra SSMS, men dog uden linienumre… Toolet findes her: http://www.jtleigh.com/people/colin/software/CopySourceAsHtml/

CTE – Common Table Expressions Issue

Rendte ind i et mindre, ikke så vel dokumenteret, problem i dag da jeg ville anvende Common Table Expressions (CTE) i et T-SQL testscript. Min konstruktion var som følger: DECLARE @Count AS INT  WITH EmployeesWithSameBirthDate ( ID, [Count] ) AS ( SELECT dbo.HumanResources.Employee.EmployeeID , COUNT( dbo.HumanResources.Employee.BirthDate ) AS [Count] FROM dbo.HumanResources.Employee  GROUP BY dbo.HumanResources.Employee.EmployeeID  HAVING […]