Players Handbook 4th. ed.

Så er 4. udgave af Players Handbook på vej til min postkasse. Vi skal først i gruppen overveje om vi vil opgradere hele vejen rundt eller vi ‘sticker’ ved 3.ed. som har været vores tro følgesvend siden den udkom. Der er jo lidt udgifter forbundet med en opgradering, når nu man tæller DMG og Monster…

Read More

Copy Source As HTML

Har længe ville lave en post for at gøre opmærksom på dette fantastiske lille tool: CopySourceAsHtml (CSAH), der er en add-in til MS VS 2005 som gør at man kan kopiere kode (inkl linie numre, formatering og hele pivtøjet) til HTML. Det virker også fra SSMS, men dog uden linienumre… Toolet findes her: http://www.jtleigh.com/people/colin/software/CopySourceAsHtml/…

Read More

CTE – Common Table Expressions Issue

Rendte ind i et mindre, ikke så vel dokumenteret, problem i dag da jeg ville anvende Common Table Expressions (CTE) i et T-SQL testscript. Min konstruktion var som følger: DECLARE @Count AS INT  WITH EmployeesWithSameBirthDate ( ID, [Count] ) AS ( SELECT dbo.HumanResources.Employee.EmployeeID , COUNT( dbo.HumanResources.Employee.BirthDate ) AS [Count] FROM dbo.HumanResources.Employee  GROUP BY dbo.HumanResources.Employee.EmployeeID  HAVING…

Read More