string.Format og ‘{…}’

Nu er jeg rendt ind i samme problem et par gange, og satte mig for at løse det på den pæne måde denne gang. Scenariet er det, at jeg gerne vil opbygge en streng vha. string.Format(…) ell. StringBuilder.AppendFormat(…). Såfremt parametrene indeholdt tuborg-parenteser (curlybraces, {}) modtager man en exception om at formateringen ikke er korrekt. Rettere…

Read More